Regresní terapie

Regresní terapie je alternativní způsob léčení , pomocí kterého můžeme dohledat a léčit příčiny našich psychických a fyzických potíží.

Spočívá v tom, že vyhledáváme  v paměti člověka zásadní minulé traumatické události, které mají negativní vliv na jeho současný život, a ty pak zpracováváme. Nahlédnutím do své minulosti můžeme nejen pochopit příčiny toho, co nyní prožíváme, ale získáme tím i možnost pozitivně ovlivnit svoji budoucnost. 

Pomocí této metody lze řešit např. pocity nejistoty, úzkost, fobie (z výšek, vody, uzavřených prostor, z různých živočichů apod.), vztahové problémy, trauma ze ztrát (např. smrt blízké osoby, potrat, rozchody, pracovní postavení), ztráta smyslu žití, deprese, závislosti, trauma z úrazů a operací. Může pomoci vlastně všude při předpokladu, že chápeme, že všechno, co se nám děje, má někde nějakou příčinu.

Sezení začíná rozhovorem, kdy s klinem projdeme jeho životní příběh, seznámím klienta s terapeutickým postupem a přesníme téma a otázky, které si předem připravil, a které chce během regrese vyřešit.

V průběhu regrese klient pohodlně sedí či leží a má zavřené oči. Pomocí jednoduché relaxační techniky uvedu klienta do hlubokého stavu uvolnění (do hladiny alfa), abychom mohli pracovat s jeho podvědomím. Hladina alfa je naprosto přirozený stav, kterým procházíme běžně například těsně před usnutím nebo těsně po probuzení. Není tedy nijak složité dostat se do této hladiny. Klient vnímá celý průběh regrese, vnímá hlas terapeuta, uvědomuje si kde je, co se s ním děje, reaguje na otázky.

Přitom si však vše pamatuje a má vše pod kontrolou. Klient pod vedením terapeuta postupuje zpět po časové ose ke klíčovým událostem svého života. Pak procházíme situace a děje, které jsou klientovi podvědomím zprostředkovány tak, aby došlo ke zpracování tématu a pochopení problému. Znovuprožitím a opakovaných procházením těchto událostí se uvolňují potlačené emoce, klient má možnost uvědomit si své staré postoje a přesvědčení, pochopit svoji roli, kterou v dané události sehrál, i získat určitý nadhled a porozumění širším souvislostem. Dochází k úlevě a změně prožívání původně traumatických či nepříjemných událostí. Uvědoměním, uvolněním emoční zátěže a zaléčením traumatizované části duše dochází k odstranění limitujících vzorců, způsobů chování, strachů, a to souběžně na vědomé i nevědomé úrovni. 

Po regresi se často stává, že se můžete dostat do situace, která ověří, zda stále jednáte podle starého vzorce, nebo zda došlo k uvědomění a již vědomě reagujete na vnější podněty a měníte své reakce na ně. Jinými slovy, je možné, že vás život vyzkouší, zda změnu myslíte vážně a zda se nově nabyté poznání propíše do reálného života. Když se do takové situace dostanete, udělejte si odstup od situace, zastavte se  a vědomě se rozhodněte. Nezapomeňte, že jste tvůrcem svého života, který tvoříme každým rozhodnutím, každým krokem, a že změna je možná.