O mně

 Jsem žena, která jde životem s nohama na zemi, s hlavou v oblacích a to vše vnímám srdcem. Jdu životem s pokorou, s vděčností, s laskavostí a se soucitem. Jdu životem s otevřeným srdcem a myslí.

Jsem psycholožka. Psychologie mi otevřela cestu k sebepoznání. Čerpám z ní informace o tom, jak funguje naše mysl, jak nás ovlivňují naše vzorce chování a systémy přesvědčení, jak nás limituje naše minulost a jak si tvořit nadějeplnou budoucnost.

Jsem regresní terapeutka. Regrese mi otevřela cestu ke spirituální rovině bytí. Díky regresím jsem se setkala a propojila se svoji duší, nalezla svůj střed a svoji vnitřní sílu.

Jsem věčná a nadšená studentka seberozvoje, sebepoznání, spirituality, filozofie, psychologie, neurovědy,  mindfulness a kvantové fyziky.

Jsem matka čtyř jedinečných dětí. Vnímám děti jako nejcennější dar. Vnímám děti jako zrcadlo a veliké učitele, trenéry, inspiraci a výzvu.

Věřím tomu, že vše se děje z nějakého důvodu. Věřím tomu, že můžeme být vědomými tvůrci svého života. Věřím tomu, že v sobě neseme odpovědi na všechny naše otázky..


Kvalifikace

1999-2004 - obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci + rigorózní zkouška tamtéž 11/2004

2009 - 2011 - kurzy kineziologie /lektor PaedDr. Alena Pavlíková/

2016 - 2017 -  roční výcvik v regresní terapii /lektor Míla Lukášová/

2019 - kurz regresnej hypnozy / lektor PhDr. Renáta Ráchelová, Bratislava/

2019, 2020 - kurz Spirituální regrese vycházející z práce Michaela Newtona /lektor Míla Lukášová/

2020 - kurz mindfulness / lektor Mgr. Kassia Korda/

2021 - kurz Čtení z Akášických záznamů /lektor Maria Vavřncová/

2022 - 2023 roční výcviku v terapii ACT-u (terapie přijetím a odhodláním) /lektor Helena Vontorčíková, BA, Lucie Zernerová, MSc, PhD./

2023 - kurz NLP koučink /lektor Mgr. Daniela Kalvodová/

2023 - kurz Petry Rauferové Nechat se vést  /6ti týdenní on-line kurz Younity/

2023 - kurz Alberto Villoldo Kola světla /9ti týdenní on-line kurz Younity/

2023 školení DNA-v /´jeden z nejmodernějších přístupu při práci s dětmi, jde o kombinaci terapie přijetí a odhodlání(ACT), pozitivní psychologie, má základ v kontextuální behaviorální vědě, lektoři Dr. Duncan Gillard, Dr. Nic Hooper - školení akreditované asociací klinických psychologů ČR/

2024 - Dr. Joe Dispenza Poznej sílu své mysli /8 týdenní on-line kurz Younity/

2024 -školení ACT pro skupiny podle Dr. Paula Flaxmana a Rosse McIntoshe / lektor Helena Vontorčíková, BA, Lucie Zernerová, MSc, PhD./

2024 - certifikace Energy kouč (Daily energy s.r.o. - lektor Martina W.Opava)


Pracovní zkušenosti:  2 roky  psycholog v pedagogicko-psychologické poradně,  2 roky školní psycholog v ZŠ i SŠ, 6 let psycholog pro probační program /resocializace/ a resocializační program pro mládež, 10 let soukromé praxe