Jsem psycholožka. Toto povolání je i mým posláním. Jdu životem s nohama na zemi, s hlavou v oblacích a to vše se snažím vnímat srdem. Jdu životem s pokorou, s důvěrou a s vděčností.

   Od dětství jsem ráda naslouchala druhým a toužila jsem pracovat s lidmi. Moje cesta ke studiu psychologie na akademické půdě nebyla přímočará a o to více si vážím toho, že mohu dělat to, co mne hluboce naplňuje.  Sama jsem přožila i těžká životní období, která s odstupem času vnímám jako dar. Prohloubila moji emaptii a duchovní růst. 

    Od útlého mládí mne zajímalo, co je za slovy, činy, skutky, odkud a kam kráčíme. Jsem přesvědčena o tom, že sebepoznání má hluboký smysl. Když zpracujeme prožitá traumata, křivdy a viny, můžeme žít vyrovnaněji. Když odhalíme svá nesprávná přesvědčení a nevhodné vzorce myšlení a chování, můžeme si zvolit jiná. Když odhadíme svá poslání, náš život nabere správný směr. Když v sobě nalezneme světlo, můžeme prosvětlit celý svět

   Můj život naplňuje jednak zájem o psychiku, o duši, cesty seberozvoje, jednak moje rodina. Jí patří velký prostor mého života. Mám to velké štěstí, že jsem maminkou čtyř báječných dětí. Svým dětem se  snažím ve výchově  dát kořeny a křídla a  zároveň se dozvídám mnohému o sobě a tak se mé děti stávají i mými učiteli.

Svoji prací se snažím obohacovat životy druhých a zároveň každý klient, jeho životní příběh, zkušenost je obohacením i pro mne a můj život. Provázím klienty na jejich cestě k hlubšímu porozumění sobě samým. Pomáhám jim hledat potenciál ukrytý uvnitř sebe, vyléčit stará zranění své duše, objevit diamant, který se ukrývá v každém z nás.

Věřím tomu, že vše se děje z nějakého důvodu. Věřím tomu, že můžeme být vědomými tvůrci svého života. Věřím tomu, že v sobě neseme odpovědi na všechny naše otázky. Ve své práci se snažím provázet klienty při tomto hledání. 

   . 

 

Kontakt

PhDr. Dita Fürychová Na Rybníku 203, Pardubice Nemošice 737 302 973 furychova@centrum.cz