Terapie ACT a mindfulness

"Vlny nezastavíte, ale můžete se naučit surfovat." Jon Kabat - Zinn

Terapie ACT /Acceptance and commitment therapy/ spadá do tzv. třetí vlny kognitivně-behaviorální terapie. Je to poměrně mladý /asi 30 let starý/, v Čechám málo známý, vědecky ověřený přístup. Klíčové je pro tuto formu terapie přijmout to, co je mimo naši kontrolu a podniknout konkrétní kroky, které nám zlepší život.

Učí klienta pomocí všímavostních cvičení /Minfulness/ a sebelaskavosti získat odstup od svého vnitřního prožívání, vybavuje klienta technikami, které vedou k "vědomému bytí" a k jednání, které je v souladu s tím, kým chce klient být.

Cílem je, aby se posílila psychologická flexibilita. Psychologické flexibilita je schopnost zachovat si vnitřní nadhled i v bouři nepříjemných myšlenek, emocí a tělesných pocitů a vybírat si své jednání podle možností situace a toho, co je pro nás důležité.

Účinnost ACTu potvrdily stovky zahraničních studií /více než 100 studií zahrnujících přes 12000klientů/.

Tím, že se v ní klient naučí postupy, které pak může v případě problému, krize kdykoli použít tak se ukazuje, že pozitivní účinky této terapie přervávají i dlouho po skončení terapie. ´

Výhodou je, že v průměru klientovi stačí 8-12 sezení, což s sebou nese i celkově nižší finanční výdaj než u dlouhodobých terapeutických přístupů.

Dalším benefitem této metody je, že osobní a online setkání jsou plnohodnotná. Což dělá ACT velmi flexibilním.