Co nabízím

Nabízím psychologii s přesahem. S přesahem do minulosti formou regrese a s přesahem do budoucnosti formou koučinku.  Cílem mé práce je vést klienty k návratu k sobě samým, ke své intuici, vnitřní síle a vnitřní moudrosti, k uvědomění, že všechny odpovědi máme v sobě. Cílem mé práce je poznání klientů, že nejsme své emoce, nejsme své myšlenky, ale že jen máme své emoce a své myšlenky.  Cílem mé práce je poznání klientů, že nemůžeme změnit okolnosti a situace, ale vždy máme svobodnou volbu zaujmout k nim ten či onen postoj.