Otázky a odpovědi

Regresní terapie není vhodná:

  • pro klienty užívající silná psychofarmaka
  • pro ženy ve vysokém stupni těhotenství
  • pro klienty aktuálně pod vlivem omamných látek
  • pro klienty se schizofrenií
  • pro klienty mladší 17-ti let . Pokud chcete pomocí regrese pomoci mladšímu dítěti, je to možné. Zde dítě v regresi zastupuje rodič, resp. osoba dítěti blízká jako medium a zaléčení dítěte provedeme přes něj. Často jsou problémy dítěte jen odrazem psychického stavu a chování jeho rodičů. Během regrese tedy neprobíhá jen zaléčení dítěte, ale i rodiče. Navíc během regrese rodič získá informace, jak více může dítěti pomoci a podpořit ho ve změně. 
  • pokud hůře slyšíte, sdělte mi prosím tuto skutečnost před regresí, abych podle toho přizpůsobila její vedení


Jaký je rozdíl mezi regresí a hypnózou?

Regrese není hypnóza. U klasické hypnózy je  klient ve změněném stavu vědomí, do kterého terapeut klienta uvede a  následně mu do podvědomí  vkládá vhodné  terapeutické sugesce , které je klient schopen přijmout jako svá vlastní, ztotožnit se s nimi.

V regresi je klient  rovněž v relaxovaném stavu, terapeut je však jen průvodcem klienta a jeho procesu. 

 Relaxovaný stav, do kterého terapeut klienta vede v průběhu regrese dosahuje hladin alfa až théta. Alfa stav známe všichni při usínání, při probouzení, dívání se do prázdna, při meditaci či relaxaci. Théta stav je hlubší  stav relaxace, prožíváme ho těsně před usnutím,  při hluboké relaxaci, meditaci. V obou stavem dochází ke kontaktu  s nevědomím,  což umožňuje, aby se klient dostat do minulosti, k příčině  problémů, které řeší. Terapeut pomáhá klientovi projít těmito událostmi, získat potřebné informace a uvědomit si, co je příčinou jeho problémů, jaký na něj mají vliv. 

Nicméně vztah regrese a hypnózy je takový, že regrese vznikla de facto z hypnózy. Všichni světově významní regresní terapeuté (Brian Weiss, Michael Newton, Dolores Cannon) se původně zabývali hypnózou. Když se setkávali s klienty, kteří v hypnóze překročili časovou osu stávajícího životu, postupně dospěli k regresní terapii. 
 

Jak se připravit na regresi a co mě čeká po ní?

Podstatné je mít ujasněný záměr a připravit si otázky, na které chci dostat odpovědi.  Témata a otázky si sepište a přineste je s sebou.

Na regresní terapii je důležité přijít odpočinutý, v pohodlném oblečení, vypnout si mobil. Den předem a v den regrese nepijte alkohol, neberte stimulující nebo tlumící léky. V den terapie omezte kávu a čaj obsahující kofein. 

Pokud máte problém uvolnit se, relaxovat, vypnout rušivé myšlenky, doporučuji si před regresí vyzkoušet stav uvolnění pomocí meditací. Mnoho jich najdete na YouTube. 

Úspěšný průběh regrese mohou blokovat i konkrétní očekávání klientů (např.  že chtějí zjistit, kým byli v minulém životě). Podvědomí nelze nařídit, jaké obrazy a vjemy klientovi pošle. Proto je dobré být otevřený všemu co přijde, ale nemít konkrétní očekávání. 

Po terapii je vhodné sníst něco s obsahem cukru (banán, jablko, čokoládu...). pro lepší uzemnění. 

Není vhodné řídit více jak  50 km, pokud jste z větší dálky, je ideální domluvit si odvoz. 

V dalších dnech po regresi můžete cítit příliv energie nebo naopak fyzickou či psychickou únavu. Je to běžný projev. Vše je znak transformace, dějí se ve vás změny.