Psychologické poradenství pro dospělé i děti

Jako psycholog nemám v rukou žádné léky (to patří do kompetence psychiatrů), nemám ani žádnou kouzelnou hůlku, která by rázem vyřešila každý klientův problém.  

Jako psycholog mohu nabídnout jen práci na sobě.  Ale vlastně tak trochu kouzelné pomůcky mám. Jsou jimi naslouchání, empatie, laskavost, soucit a za roky praxe a vzdělávání se (a také práce sama na sobě) rozmanité terapeutické a seberozvojové techniky.  

Jako psycholog poskytuji klientům emoční podporu, pomáhám porozumět souvislostem jejich životného příběhu, citlivě provázím klienta obtížnou životní situací a pomáhám mu hledat nejoptimálnější řešení daného problému.

Vycházím především z rozhovoru s klientem a následného poskytnutí zpětné vazby "zrcadlením".  Vedu klienty k pochopení, že má smysl pracovat se svými emocemi a myšlenkami, se svými systémy přesvědčení a vzorci chování a se svým Vnitřním Kritikem, a ukazuji jim jak.  Pro mnoho klientů je také velmi léčivé setkání se svým Vnitřním Dítětem a jeho léčení. Využívám také psychorelaxačních technik,  vizualizaci, imaginaci a terapii přijetí a odhodlání.

Pomáhám mobilizovat sebeúzdravné tendence jedince, nalézt optimální řešení, porozumět sám sobě a druhým. Zkrátka pomáhám lidem s bolestí v duši postavit se opět na vlastní nohy, objevit znovu smysl svého života, nalézt znovu harmonii a rovnováhu ve svém životě.

Někdy klientovi stačí jedna návštěva. Jiný klient chce jít více "do hloubky" a podle toho se i odvíjí délka spolupráce

Nejčastěji klienti přicházejí s těmito problémy:

  • Pocit nespokojenosti, nízké sebevědomí
  • Pocit osamělosti
  • Problematické vztahy na pracovišti
  • Úmrtí blízké osoby
  • Ztráta zaměstnání
  • Manželské a partnerské konflikty (nevěra, hádky a jiné problémy komunikace, žárlivost, situace, když miminko nepřichází...)
  • Emoční problémy dětí (úzkostnost, nejistota, narození sourozence...)
  • Výchovně problémy dětí (agresivní chování, negativismus, vzdorovitost, obtíže se spánkem, příjmem potravy...)
  • Předrozvodová, rozvodová a porozvodová problematika
  • Osobní krize - hledání smyslu života