Psychologické poradenství pro dospělé i děti 

"Nikdy se nebojíš toho, čeho si myslíš, že se bojíš. Bojíš se toho, na co myslíš." Michael Neill

Jako psycholog nemám v rukou žádné léky (to patří do kompetence psychiatrů), nemám ani žádnou kouzelnou hůlku, která by rázem vyřešila každý klientův problém.  

Jako psycholog mohu nabídnout jen práci na sobě.  Ale vlastně tak trochu kouzelné pomůcky mám. Jsou jimi naslouchání, empatie, laskavost, soucit a za roky praxe a vzdělávání se (a také práce sama na sobě) rozmanité terapeutické a seberozvojové techniky.  

Jako psycholog poskytuji klientům emoční podporu, pomáhám porozumět souvislostem jejich životného příběhu, citlivě provázím klienta obtížnou životní situací a pomáhám mu hledat nejoptimálnější řešení daného problému.

Pomáhám klientům zvýšit svoji psychickou odolnost a pružnost, lépe zvládat stres, zahlcení myšlenkami a nepříjemnými emocemi, zdravě si nastavit sebelásku, měnit limitující přesvědčení a tím měnit svoji realitu. Ukazuji jim cestu k vědomému bytí, k bytí, které je v souladu s jejich hodnotami, sny a touhami, k životu s všímavostí, odhodláním a s laskavostí k sobě i druhým. 

Pomáhám mobilizovat sebeúzdravné tendence jedince, nalézt optimální řešení, porozumět sám sobě a druhým. Zkrátka pomáhám lidem s bolestí v duši postavit se opět na vlastní nohy, objevit znovu smysl svého života, nalézt znovu harmonii a rovnováhu ve svém životě.

Někdy klientovi stačí jedna návštěva. Jiný klient chce jít více "do hloubky" a podle toho se i odvíjí délka spolupráce

Nejčastěji klienti přicházejí s těmito problémy:

  • Pocit nespokojenosti, nízké sebevědomí
  • Pocit osamělosti
  • Problematické vztahy na pracovišti
  • Úmrtí blízké osoby
  • Ztráta zaměstnání
  • Manželské a partnerské konflikty (nevěra, hádky a jiné problémy komunikace, žárlivost, situace, když miminko nepřichází...)
  • Emoční problémy dětí (úzkostnost, nejistota, narození sourozence...)
  • Výchovně problémy dětí (agresivní chování, negativismus, vzdorovitost, obtíže se spánkem, příjmem potravy...)
  • Předrozvodová, rozvodová a porozvodová problematika
  • Osobní krize - hledání smyslu života