Psychologické poradenství

Na naší cestě životem se někdy objevují chvíle či období, kdy si nevíme rady, máme pocit osamělosti, smutku, zklamání, kdy nevíme kudy a jak dál. Zpravidla se v takové situaci snažíme pomoci si sami (např. tím, že situaci popřeme, racionalizujeme si ji), hledáme pomoc, radu a útěchu u přátel, členů rodiny. Když to nepomůže, můžeme se obrátit na psychologa. Mnozí však s tímto krokem váhají, neboť se obávají, že budou označeny za "blázny". Mají ostych otevřít se někomu cizímu se svými nejniternějšími pocity. Je to pochopitelné. Avšak když se nám porouchá auto, jdeme do servisu, když nás bolí záda, jdeme k lékaři. Zkrátka, vždy je dobré svěřit se do rukou odborníka. A psycholog se zabývá problémy v oblasti chování a prožívání, jinak řečeno bolavou duší.

Jako psycholog nemám v rukou žádné léky (to patří do kompetence lékařů), nemám ani žádnou kouzelnou hůlku, která by rázem vyřešila každý klientův problém.  Jako psycholog mohu nabídnout jen práci, dřinu na sobě. Ale vlastně tak trochu kouzelné pomůcky mám. Jsou jimi naslouchání, empatie, laskavost, soucit a za roky praxe a vzdělávání se (a také práce sama na sobě) rozmanité techniky sebepoznání. Jako psycholog poskytuji klientům emoční podporu, pomáhám porozumět souvislostem jejich životného příběhu, citlivě provázím klienta obtížnou životní situací a pomáhám mu hledat nejoptimálnější řešení daného problému.

Vycházím především z rozhovoru s klientem a následného poskytnutí zpětné vazby "zrcadlení".  Vedu klienty k pochopení, že má smysl pracovat se svými emocemi a myšlenkami, se svými systémy přesvědčení a vzorci chování a se svým Vnitřním Kritikem, a ukazuji jim jak.  Pro mnoho klientů je velmi léčivé setkání se svým Vnitřním Dítětem a jeho léčení. Využívám také psychorelaxačních technik,  vizualizaci, imaginaci a terapii přijetí a odhodlání.

Pomáhám mobilizovat sebeúzdravné tendence jedince, nalézt optimální řešení, porozumět sám sobě a druhým. Zkrátka pomáhá lidem s bolestí v duši postavit se opět na vlastní nohy, objevit znovu smysl svého života, nalézt znovu harmonii a rovnováhu ve svém životě.

Někdy klientovi stačí jedna návštěva. Jiný klient chce jít více "do hloubky" a podle toho se i odvíjí délka spolupráce

Nejčastěji klienti přicházejí s těmito problémy:

  • Pocit nespokojenosti, nízké sebevědomí
  • Pocit osamělosti
  • Problematické vztahy na pracovišti
  • Úmrtí blízké osoby
  • Ztráta zaměstnání
  • Manželské a partnerské konflikty (nevěra, hádky a jiné problémy komunikace, žárlivost, situace, když miminko nepřichází...)
  • Emoční problémy dětí (úzkostnost, nejistota, narození sourozence...)
  • Výchovně problémy dětí (agresivní chování, negativismus, vzdorovitost, obtíže se spánkem, příjmem potravy...)
  • Předrozvodová, rozvodová a porozvodová problematika
  • Osobní krize - hledání smyslu života