MOJE  FILOZOFIE

Věřím tomu, že v každém z nás se ukrývá diamant.  Jedinečný a zářivý. Je jen mnohdy ukrytý různě hluboko pod nánosy limitujících přesvědčení, nefunkčních vzorců chování, opouzdřených traumat. Pomáhám klientům odstranit tyto nánosy, který zakrývají ten diamant, aby mohli zazářit ve své plné kráse, jedinečnosti a vnitřní síle, aby mohli spatřit a žít sebe sama.  

Terapie, poradenství či koučink může být katalyzátorem změn v našem životě. Vytváří prosto pro změnu. Aby se ale změny v našem životě mohly uskutečnit, je třeba odhodlání, vytrvalost a odvahu vystoupit ze své komfortní zóny a převzít zodpovědnost za svůj život.

Nemusíte na to být sami, budu Vám laskavým průvodcem, který vás  provede úskalími, která vás na vaší životní cestě potkávají,  pomůžu vám dotknout se svého pravého já,  

S láskou a úctou, Dita

 

 

Proč se psychologické poradenství/koučink ?

Metaforicky já i klient máme svoji horu, na kterou lezeme. Já z druhé hory mohu vidět cestu klienta z jiného úhlu pohledu, než ji vidí on sám a navíc mám ve svém batohu různé metody, otázky, techniky, které mu můžu nabídnout, aby se mu po jeho cestě šlo snáze. 


 

Proč terapii ACT /ACT Acceptance and Commitment Therapy/, tj. terapii přijetí a odhodlání?

 ACT spadá do třetí vlny KBT, je to vědecky ověřený přístup,  který je velmi účinný při zvládání stresu, úzkostí, OCD, depresí, poruch příjmu potravy a chronických bolestí.  Učí klienta pomocí všímavosti /mindfulness/ a sebelaskavosti  získat odstup od svého vnitřního prožívání, vybavuje klienta technikami, které vedou k "vědomému bytí" a k jednání, které je v souladu s tím, kým chce klient být. 

 

Proč regrese a energy koučink? 

Regrese a energy koučink podobně jako např. hypnóza či NLP používá časovou linii k dohledání původní příčiny potíží.  Energy koučink navíc přináší hluboké sebepoznání skrze energie v nás,  harmonizaci své energie, tím lepší vztahy a rozhodnutí, propojuje tělo, mysl a duši.