MOJE  FILOZOFIE

Jak pracuji - regrese, poradenství, koučink

Klienty provázím na jejich cestě k sobě samým, k jejich vnitřní síle. Cílem mé práce je uzdravená přítomnost klienta a jeho nadějeplná budoucnosti.    

V minulosti je klíč ke kořenům a kontextu jeho příběhu. K tomu, jak tyto kořeny najít, používám psychologické poradenství spolu s regresní terapií. Dále využívám mindfulness, techniku léčení vnitřního dítěte, pozitivní psychologii a poznatky o emoční inteligenci, neurovědě, terapii přijetím o odhodláním.

Když jsem z nejrůznějších důvodů nespokojeni ve svém životě, trápí nás nízká sebehodnota, partnerské vztahy, pracovní problémy, deprese, úzkost, mezilidské vztahy, somatické problémy atd., je třeba podívat se do své minulosti. Tam leží klíč k našim těžkostem. Proto budeme nejprve léčit emoční zranění z minulosti a uzavřeme tyto záležitosti (např. pomocí léčení vnitřního dítěte). Podíváme se na nastavení vaší mysli, na systém vašich přesvědčení a vzorců chování a pokud vám neprospívají, budeme je měnit.

 Klíčové je uvědomění, že nejsme oběti, ale tvůrci svého života. Nezůstaneme ale jen u pohledu do minulosti. Budeme se zabývat i vašimi sny, vizemi a stanovením konkrétních kroků, jak za svým cílem jít.

Terapie, poradenství či koučink může být katalyzátorem změn v našem životě. Vytváří prosto pro změnu. Aby se ale změny v našem životě mohly uskutečnit, je třeba odhodlání, vytrvalost a odvahu vystoupit ze své komfortní zóny a převzít zodpovědnost za svůj život.

ETICKÝ KODEX

Spolupráce s klientem probíhá v přátelské atmosféře, kde každý klient:

  • dostane potřebný prostor pro vyjádření svých pocitů, potřeb a přání
  • je respektována zásada mlčenlivosti
  • zažívá pocit přijetí a podpory
  • je citlivě provázen při hledání své vlastní cesty


 

 

Psychologické poradenství 

Vycházím především z rozhovoru s klientem a následného poskytnutí zpětné vazby "zrcadlení". Využívám také mindfulness, řadu psychorelaxačních a meditačních technik,  vizualizaci, imaginaci a v poslední době i terapii přijetí a odhodlání, jejímž výcvikem právě procházím.

 

 

Regrese

 Regrese je návrat zpět, je to nástroj, pomocí něhož můžeme dohledat a léčit původní příčiny našich potíží.  Na regresi oceňuji její rychlost, s jakou dovede klientovi pomoci.  Regrese je nejen terapeutická metoda, ale rovněž metoda sebepoznání a studnice cenných informací o životě v souladu sama se sebou. 

 

 

Koučink  

Hledáte změnu nebo sami sebe? Potřebujete nový restart? 

Kontaktujte mě