Spirituální regrese

Spirituální regrese je nezapomenutelnou a příjemnou zkušeností plnou poznání a prožitků čiré lásky bez lidských podmínek ve Vědomí jednoty. Dostanete se do úrovně vědomí,  kde se duše cítí Doma. Můžete zde snáze porozumět smyslu svého života, vztahům, životním zkouškám, svým talentům (darů), svým vizím, snům a plánům. Z úrovně své duše zde můžete najít odpovědi na naléhavé životní otázky.

Podstatné je, že si takto nabyté poznání a odpovědi přenesete do vědomé mysli a do svého praktického života. 

Při sezení jsou klient a terapeut partneři, terapeut provází klienta jeho procesem, je to vždy klient a jeho Vyšší Já, kdo rozhoduje o tom, co je pro něj samotného nejlepší. 

Objevování sebe sama a duchovních dimenzí probíhá podle toho, jak je každý schopen ho zpracovat a integrovat a také podle toho, kde se v životě nacházíme. Nedostanete vždy to, co chcete, ale to, co je pro vás v tuto chvíli nejlepší a  nejdůležitější!!!

Kontakt

PhDr. Dita Fürychová Na Rybníku 203, Pardubice Nemošice 737 302 973 furychova@centrum.cz