Regresní terapie

HLUBINNÁ REGRESNÍ TERAPIE

Tuto metodu vnímám jako velmi účinný nástroj pomoci. Výcvik v ní jsem získala u nesmírně laskavé a moudré ženy, jakou je Míla Lukášová. Její moudrý, lidský přístup souzní s mým pojetím práce a já jsem moc vdečná za to, že vstoupila do mého života. 

Co je to hlubinná regresní terapie?

Slovo regrese znamená návrat zpět. Hlubinná regresní terapie je  alternativní způsob léčení , pomocí kterého můžeme dohledat a léčit příčiny našich psychických a fyzických potíží. Spočívá v tom, že  vyhledává v paměti člověka zásadní minulé traumatické události, které mají negativní vliv na jeho současný život, a ty pak zpracovává. Nahlédnutím do své minulosti můžeme nejen pochopit příčiny toho, co nyní prožíváme, ale získáme tím i možnost pozitivně ovlivnit svoji budoucnost. 

Co pomáhá řešit?

Pomocí této metody lze řešit např. pocity nejistoty, úzkost, fobie (z výšek, vody, uzavřených prostor, z různých živočichů apod.), vztahové problémy, trauma ze ztrát (např. smrt blízké osoby, potrat, rozchody, pracovní postavení), ztráta smyslu žití, deprese, závislosti, trauma z úrazů a operací.  Může pomoci vlastně všude při předpokladu, že chápeme, že všechno, co se nám děje, má někde nějakou příčinu.

Jak sezení probíhá?

První sezení začíná rozhovorem, kdy si upřesníme téma, které chce klient řešit, a seznámím klienta s terapeutickým postupem. V průběhu regrese klient pohodlně sedí či leží a má zavřené oči,  je v hluboce relaxovaného stavu, přitom si však vše pamatuje a má vše pod kontrolou. 

Pracuje hlubinná terapie s tzv. minulými životy?

Hlubinná regresní terapie pracuje s faktem, že do paměti člověka se ukládá vše, co vnímají jeho smysly a to jak vědomě, tak i nevědomě. Vše toto je možné pomocí asociativního vybavování nalézt. Často se z hlubin našeho podvědomí tak začínají vynořovat fragmenty lidských příběhů z dob minulých. Ať už si  otázku víry v reinkarnaci zodpovíme jakkoliv, důležitý je terapeutický účinek této metody.  Tzv. minulý život je jen pracovní verze. To, co se při regresi může klientovi vybavovat, může být jen symbol, model představa. Důležité je, že i vybavení si takových „starých zážitků“ může vyřešit současný problém. 

Sem můžete vložit nový nebo přetáhnout existující obsah.

Pro nápovědu jak začít klikněte zde

 

Kontakt

PhDr. Dita Fürychová Na Rybníku 203, Pardubice Nemošice 737 302 973 furychova@centrum.cz