Regrese

Hlubinná regrese

Hlubinná regresní terapie je alternativní způsob léčení , pomocí kterého můžeme dohledat a léčit příčiny našich psychických a fyzických potíží.

Spočívá v tom, že vyhledává v paměti člověka zásadní minulé traumatické události, které mají negativní vliv na jeho současný život, a ty pak zpracovává. Nahlédnutím do své minulosti můžeme nejen pochopit příčiny toho, co nyní prožíváme, ale získáme tím i možnost pozitivně ovlivnit svoji budoucnost. Pomocí této metody lze řešit např. pocity nejistoty, úzkost, fobie (z výšek, vody, uzavřených prostor, z různých živočichů apod.), vztahové problémy, trauma ze ztrát (např. smrt blízké osoby, potrat, rozchody, pracovní postavení), ztráta smyslu žití, deprese, závislosti, trauma z úrazů a operací. Může pomoci vlastně všude při předpokladu, že chápeme, že všechno, co se nám děje, má někde nějakou příčinu.

 Sezení začíná rozhovorem, kdy si upřesníme téma, které chce klient řešit, probereme jeho životní příběh a seznámím klienta s terapeutickým postupem.

V průběhu regrese klient pohodlně sedí či leží a má zavřené oči, je v  relaxovaného stavu, ve stavu alfa, do kterého ho uvede krátkou relaxační technikou. Přitom si však vše pamatuje a má vše pod kontrolou. Klient pod vedením terapeuta postupuje zpět po časové ose ke klíčovým událostem svého života. Znovuprožitím a opakovaných procházením těchto událostí se uvolňují potlačené emoce, klient má možnost uvědomit si své staré postoje a přesvědčení, pochopit svoji roli, kterou v dané události sehrál, i získat určitý nadhled a porozumění širším souvislostem. Dochází k úlevě a změně prožívání původně traumatických či nepříjemných událostí. 


Spirituální regrese

Spirituální regrese je nezapomenutelnou a příjemnou zkušeností plnou poznání a prožitků čiré lásky bez lidských podmínek ve Vědomí jednoty. 

Dostanete se do úrovně vědomí, kde se duše cítí Doma. Můžete zde snáze porozumět smyslu svého života, vztahům, životním zkouškám, svým talentům (darů), svým vizím, snům a plánům. Z úrovně své duše zde můžete najít odpovědi na naléhavé životní otázky.

 Podstatné je, že si takto nabyté poznání a odpovědi přenesete do vědomé mysli a do svého praktického života.

Při sezení jsou klient a terapeut partneři, terapeut provází klienta jeho procesem, je to vždy klient a jeho Vyšší Já, kdo rozhoduje o tom, co je pro něj samotného nejlepší. Nedostanete proto vždy to, co chcete, ale to, co je pro vás v tuto chvíli nejlepší a nejdůležitější!!! Objevování sebe sama a duchovních dimenzí probíhá podle toho, jak je každý schopen ho zpracovat a integrovat a také podle toho, kde se v životě nacházíme.
Kvantová regrese

Metodu kvantové regrese (QHHT - Quantum Healing Hypnosis Technique) vyvinula Dolores Cannon, která její pomocí pomohla tisícům lidí po celém světe. 

Jelikož jsem prošla kurzy více typy regresí, vnímám kvantovou regresi jako kombinaci hlubinné a spirituální regrese. 

V úvodu s klientem probírám jeho životní příběh, téma a otázky, které si předem připravil a které chce během regrese vyřešit. 

V další části terapie klient leží a je přikrytý lehkou dekou. Pomocí jednoduché relaxační techniky uvedu klienta do hlubokého stavu uvolnění (do hladiny Théta), abychom mohl pracovat s jeho podvědomím. Hladina Théta je naprosto přirozený stav, kterým procházím běžně těsně před usnutím. Není tedy nijak složité dostat se do této hladiny. Klient vnímá celý průběh regrese, vnímá hlas terapeuta, uvědomuje si kde je, co se s ním děje, reaguje na otázky.  

Pak procházíme situace a děje, které jsou klientovi podvědomím zprostředkovány tak, aby došlo ke zpracování tématu a pochopení problému. Uvědoměním, uvolněním traumatu a zaléčením traumatizované části duše dochází k odstranění škodlivých vzorců, způsobů chování, strachů, a to souběžně na vědomé i nevědomé úrovni. Pokud se během procházení situace objeví velmi negativní pocity či vjemy, je možné je během terapie zmírnit či utlumit. 

Poté přichází na řadu další fáze a to komunikace s Vyšším Já - Vyšším vědomím, od kterého získává odpovědi na otázky, se kterými klient přišel. 

V závěrečné fázi po uvedení klienta zpět do běžného stavu probíráme průběh terapie. 

Během regrese pořizuje audio nahrávku, která následně slouží k tomu, aby si ji klient mohl následně v klidu poslechnout a připomenout si tak celý průběh regrese. Nahrávku sdílím klientovi přes úložiště, po stažení klientem je smazána.  Se všemi údaji o klientovi, vč audionahrávky zacházím v souladu s GDPR. Na nahrávce klient má záznam procházení událostí z minulosti a komunikaci s Vyšším vědomím. Poslech nahrávky umožní projít regresi ve vědomém stavu, lépe se tím propojí informace z podvědomí s vědomým stavem. 

Předpokladem úspěšné regrese je schopnost uvolnit se a otevřít se všemu, co bude přicházet., otevřít se obrazům a vjemům z podvědomí , popisovat je hned, jak se ukáží nebo mi přijdou na mysl, nespekulovat o správnosti či reálnosti toho, co vidím nebo vnímám.  

Co je Vyšší vědomí?

Dolores Cannon během QHHT našla způsob, jak kontaktovat Zdroj veškerých znalostí. Popsala ho takto: 

"Z něj pochází všechny informace nejen o nás a jsou schopni poskytnout okamžité vyléčení, jsou extrémně milující a odpouštějící. Je to tak obrovské a rozsáhlé, že má odpovědi na všechno, ví všechno o každém a důkladně se stará o všechny. Neexistují žádná tajemství, "oni" vás znají lépe, než vy sami sebe. Takže když za mnou přijde klient, dozví se všechno, co potřebuje vědět. Cokoli si Vyšší vědomí myslí, že je vhodné, aby se dozvěděl."