Kineziologie

Co je kineziologie

Náš život v současnosti se odehrává podle starých vzorců z minulosti. To, co jsme zažili a naučili se v dětství, používáme dodnes.   To, že jsme něco zapomněli, neznamená, že to v podvědomí neexistuje a nekormidluje naše životy i tam, kam vědomě nechceme.   

Každá negativní zkušenost se dostává biochemickou cestou do celého těla, zapisuje se do buněčné paměti.

Vědomá mysl může obsahovat lži a nesprávná pochopení. Podvědomí může přijmout všechno jako pravdu – ať jde o skutečnost nebo jen v představách existující událost. Ale na úrovni buněčné paměti, nebo-li na úrovni těla, se můžeme dostat k úplné, nefalšované zkušenosti.

 

Jak probíhá sezení u kineziologa

Mozku, našemu biologickému počítači můžeme zadat jakoukoli otázku a odpověď ano-ne dostaneme v podobě změny svalového tonusu. Kineziolog velmi jemně zatlačí svoje ruce na mírně předpaženou ruku klienta, aby pomocí biologické zpětné vazby získal odpověď na svoje otázky. Negativní emoce oslabí sval, zatímco pozitivní ho zpevní. Svaly ruky při reakci na danou otázku – podnět zeslábnou, nebo zůstanou pevné. Toto nám umožní, abychom se propracovali k potřebným informacím.

 

Co Vás čeká

Při první návštěvě klientovi vysvětluji principy, jak mohly jeho potíže vzniknout, čím jsou způsobeny a metodu, jak se o nich dovídáme. Povídáme si o problému, který ho trápí, a co očekává. Pak o něm získávám informace prostřednictvím svalového testu a hledám prvopočátek toho, kdy negativní emoce, strach, stres či jiný negativní zážitek způsobil, že se jeho energie v těle „zablokovala“. Člověk si během svého života vytváří vzorce chování, které přejímá od autorit. Všichni od něho očekávají chování podle jejich představ o dokonalosti. My tu však nejsme proto, abychom plnili očekávání druhých, chovali se podle toho, jako oni si přejí, a mnohdy tak popírali sebe sama. Měli bychom se chovat svým vlastním způsobem.

Používáme věkovou regresi, tedy ptáme se svalů, v kterém věku se záležitost, která souvisí s přítomností, stala. Pomocí svalového testu najdeme staré vzorce chování a myšlení a nahradíme je novým úhlem pohledu.

Kineziolog klienta neléčí, ale pomůže mu objevit podstatu jeho problému. S její pomocí odstraňujeme prvotní příčinu, emocionální stres,  který způsobil naši energetickou nerovnováhu. Je-li mysl bez stresu, tělo se může léčit přirozenou cestou.

 

Co jde pomocí kineziologie řešit

Pomocí kineziologie lze řešit jakýkoli problém bez ohledu na věk (původně ale tato metody byla určena pro děti, které trápily problémy s učením):

  • Stres, deprese, tréma, strach
  • Mezilidské vztahy a komunikaci, nízkou sebedůvěru, konflikty, nedorozumění
  • Problémy se sexem
  • Dyslexie, dysgrafie, poruchy učení a řeči
  • Vyrovnávání se s negativními životními změnami, rozchod, ztráta zaměstnání
  • Alergie, fobie, závislosti…

 

Svůj osud si tvoříme sami každou vteřinou svým myšlením. Náš život je takový, kam se ubírají naše myšlenky. Když změníme způsob svého myšlení, měníme i své příští jednání a tím i svůj osud. Každý má několik možností. Když se odstraní stres nebo negativní systém přesvědčení, může je nahradit  pozitivní myšlenka. Pročistí se všechny kanály v těle, člověk začne myslet i konat trochu jinak, a tím pádem se začne uzdravovat.


 

 

Kontakt

PhDr. Dita Fürychová Na Rybníku 203, Pardubice Nemošice 737 302 973 furychova@centrum.cz