Etický kodex

Spolupráce s klientem probíhá v přátelské atmosféře, kde každý klient:

  • dostane potřebný prostor pro vyjádření svých pocitů, potřeb a přání
  • je respektována zásada mlčenlivosti
  • zažívá pocit přijetí a podpory
  • je citlivě provázen při hledání své vlastní cesty

 

Regresní terapie není vhodná:

  • pro klienty užívající silná psychofarmaka 
  • pro ženy ve vysokém stupni těhotenství 
  • pro klienty aktuálně pod vlivem omamných látek 

Kontakt

PhDr. Dita Fürychová Na Rybníku 203, Pardubice Nemošice 737 302 973 furychova@centrum.cz